Vì sao có nền tảng kinh tế – tài chính là một lợi thế để học và trở thành một nhà khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu (data science - DS) được xem là ngành học thu hút nhất hiện nay không phải bởi tính thời thượng hay xu hướng thị trường bên…

Continue ReadingVì sao có nền tảng kinh tế – tài chính là một lợi thế để học và trở thành một nhà khoa học dữ liệu