You are currently viewing Khai thác công cụ phân tích theo tháp giá trị mang lại

Khai thác công cụ phân tích theo tháp giá trị mang lại

Mặc dù nhận thấy được những lợi ích và tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu mang lại, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và đắn đo trong việc có nên đầu tư cho hệ thống này không. Nguyên nhân chính là những thách thức từ việc xây dựng tất cả những hạng mục cần thiết để triển khai.

Kinh nghiệm cho thấy để triển khai thành công cần có 5 yếu tố cần thiết để việc ứng dụng phân tích có hiệu quả.

Mỗi thành tố này lại được xây dựng dựa trên thành tố khác, chính vì vậy sẽ hình thành nên Tháp giá trị phân tích như trên.

IT Infrastructure (Hệ thống cơ sở vật chất IT)

Đầu tiên chính là hệ thống cơ sở vật chất IT như máy ảo, mạng lưới, các ổ đĩa và nguồn năng lượng cho việc xử lý. Những yếu tố này ít khi được nhắc đến trong việc việc làm thế nào để triển khai thành công công việc phân tích. Có rất nhiều dự án được triển khai, tuy nhiên do nguồn trang thiết bị không đáp ứng được trong việc lưu trữ và xử lý nên đã không thành công.

Data Storage (Cơ sở dữ liệu)

Liên quan đến cơ sở dữ liệu, lượng dữ liệu lớn và kho lưu trữ dữ liệu là những vấn đề cần được quan tâm ở lớp “lưu trữ dữ liệu”. Các nhu cầu về nguồn lưu trữ dữ liệu có thể dẫn đến những mâu thuẫn giữa các đơn vị phòng ban trong doanh nghiệp: như những người làm phân tích sẽ cần những thông tin quá khứ, và lượng dữ liệu đội ngũ IT tổng hợp thì cứ tăng sau mỗi dự án phân tích được triển khai. Và dẫn đến nhu cầu về dung lượng lưu trữ cần thiết lớn và hệ thống máy chủ cho cơ sở dữ liệu. Những giải pháp lưu trữ lượng lớn dữ liệu ngày nay chính là: Hadoop, Spark, hoặc MongoDB

Data Transformation (Chuyển đổi dữ liệu)

Bước tiếp theo chính là chuyển đổi dữ liệu, chính là khả năng chuyển đổi, tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống khác nhau, làm sạch dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu để phân tích. Dữ liệu thông thường được lưu trữ dưới dạng thuận tiện cho công tác lưu trữ và truy vấn, hầu như dữ liệu ban đầu này thường không hiệu quả để đưa vào phân tích nếu chưa xử lý. Chính vì vậy cần có bước chuyển đổi dữ liệu. Thực tế công việc phân tích cũng cho thấy, các ứng dụng phân tích hầu hết đều cần sự kết hợp từ nhiều bảng, nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để tạo nên một bảng dữ liệu duy nhất thuận tiện cho việc phân tích.

Analytics Software (Phần mềm phân tích)

Các phần mềm phân tích chuyên dùng là điều cần thiết nhất để đạt được hiệu quả trong việc phân tích. Excel là một công cụ phổ biến và khá linh hoạt nhưng hạn chế về sức mạnh của các thuật toán khai thác dữ liệu. Và nhiều sự lựa chọn khác chính là các công cụ mã nguồn mở như R hoặc Python, đối với các doanh nghiệp thì sẽ có các giải pháp như SAS, IBM. Và hầu như không có 1 công cụ nào có thể phù hợp với tất cả, tùy theo ngân sách và vấn đề CNTT của công ty mà lựa chọn công cụ phù hợp

Visualization and Delivery (Trực quan hóa dữ liệu và cách truyền tải)

Đây chính là bước thể hiện kết quả phân tích cho người dùng. Nó sẽ bao gồm phần mềm, các báo cáo và sản phẩm của dữ liệu dưới hình thức giao tiếp thân thiện với người dùng. Những tổ chức thành công nhất chính là tạo ra các sản phầm mà những người dùng không cần có nền tảng kỹ thuật, hoặc chuyên môn dữ liệu vẫn có thể truy cập và sử dụng được. Nhiều chuyên gia phân tích và chuyên gia kỹ thuật quá tập trung vào phần mô hình mà bỏ qua phần trực quan hóa và phân phối đến người dùng. Đây là lỗi rất lớn và thường xuyên gặp phải. chính vì vậy cần lưu ý để có thể gia tăng giá trị từ việc phân tích mang lại

The Keys to Success (Điểm mấu chốt để thành công)

Để hiểu và ứng dụng thành công những công nghệ thiết yếu này đòi hỏi phải có sự gia tăng văn hóa quản ý quyết định dựa trên phân tích. Những nghiên cứu cho thấy “văn hóa phân tích” là một trong những chỉ số mạnh nhất của sự thành công của công việc phân tích trong tương lai. Sử dụng một thước đo để đưa ra mức tiêu chuẩn cho các hoạt động phân tích của tổ chức có thể xác định được những cơ hội để thúc đẩy việc phân tích tốt hơn và giúp doanh nghiệp tối đa hóa các mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận có được từ khoản đầu tư vào công nghệ này.
Kết quả của quá trình đánh giá này còn có thể giúp phát triển một chiến lược phân tích và bước đi sau đó thành công.

Trả lời