You are currently viewing Vì sao tôi viết

Vì sao tôi viết

“Nếu chúng ta là những kẻ không có tài chí lắm, không viết được những điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những tháng năm ta sống, về những đắng cay, những niềm yêu thương đơn giản của con người”

5/6/1976_Trích thư Vũ gửi cho Quỳnh

Trả lời